SkipToMainContent

NortonLifeLock Insight-rapport gällande onlinesäkerhet

Ger insikter om konsumenters datorsäkerhet och farhågor gällande integritet

Denna årsrapport undersöker konsumenternas beteenden, attityder och säkerhetsvanor online samt de orosmoment och farhågor som är förknippade med deras integritet och säkerhet på nätet.

NortonLifeLock Insight-rapport gällande onlinesäkerhet från 2019

Konsumenter försöker proaktivt skydda sin integritet, men många tycker att det är för sent eller till och med omöjligt att skydda den


Se hur många konsumenter som påverkades av identitetsstöld och internetbrottslighet under det senaste året och deras uppfattningar om integritetsskydd i NortonLifeLock™ Insight-rapporten gällande onlinesäkerhet från 2019, som undersökte över 10 000 vuxna i Australien, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Nederländerna, Nya Zeeland, Storbritannien och USA.

Nästan 500 miljoner konsumenter har fallit offer för internetbrottslighet. Bara under förra året var det nästan 350 miljoner.

Två tredjedelar av konsumenterna säger att de är mer oroliga än någonsin gällande sin integritet (67 %) och att de är väldigt oroliga att deras identitet ska bli stulen (66 %), och 92 % uttrycker åtminstone viss oro1 när det gäller datasekretess.
 

Konsumenterna är förståeligt nog bekymrade över sin integritet och försöker vidta åtgärder för att skydda den. Trots att de har vidtagit försiktighetsåtgärder tycker många att det är för sent eller till och med omöjligt att skydda sin integritet. 

 

1Svarande ombads välja upp till 2 farhågor. 

Vad gör konsumenter för att skydda sig?

  Två av tre (66 %) har ibland valt att inte ladda ner en viss app eller använda en specifik tjänst enbart baserat på dess sekretesspolicy, och över en tredjedel (37 %) har valt att inte köpa en smart hemenhet på grund av farhågor gällande intergritet eller säkerhet.  

 

84 % rapporterar att de har vidtagit minst en åtgärd för att skydda sina onlineaktiviteter och sin personliga information, men de flesta åtgärder är grundläggande (rensning av cookies, begränsning av information som delas på sociala medier). Det är få som går längre än så genom att till exempel använda anonyma betalningsmetoder, ta bort konton på sociala medier eller använda ett VPN. 

infographic2 steps taken security

Trots detta tror mer än 6 av 10 att det är omöjligt att skydda sin integritet eller att det är för sent att göra något eftersom deras information redan finns där ute. Mer än hälften av alla vuxna globalt (52 %) anser att individer bör hållas minst ansvariga (jämfört med företag och regeringen) för att se till att deras information skyddas. 

infographic global total graph

Vem litar konsumenter på för att skydda sin personliga information och sina data online?

 

Globalt förväntar sig konsumenter att regeringen ska axla största ansvaret för att skydda personlig information, trots att det råder en allmän brist på förtroende för att de gör det.

Färre konsumenter litar på regeringen än på tillverkare av smarta enheter, ekonomiska institutioner, internetleverantörer och återförsäljare/webbplatser för näthandel när det gäller att hantera och skydda deras personliga information, och mindre än hälften (44 %) anser att deras regering gör tillräckligt när det gäller datasekretess och skydd av personlig information. Ändå anser fler konsumenter att regeringen bör hållas mer ansvarig för detta än de företag som samlar in informationen eller de personer som tillhandahåller den.  

 

Konsumenter klandrar företag för att de inte gör tillräckligt för att skydda personlig information, gör sekretesspolicyer vaga och svåra att förstå och inte ger något val. 

I likhet med hur de känner kring regeringen anser mindre än hälften av konsumenterna (43 %) att företagen gör tillräckligt när det gäller datasekretess och skydd av personlig information. Och när det gäller sekretesspolicyer erkänner nästan alla konsumenter (95 %) att de inte alltid läser dem. De flesta säger att det beror på att policyerna är för förvirrande (73 %) eller att de känner att de inte har något annat val än att acceptera dem för att kunna använda en app eller tjänst (78 %). 

 

Med ny teknik stöter konsumenterna på utmaningar och farhågor vad gäller ansiktsigenkänning. 

 

Konsumenterna rapporterar att de har viss kunskap om ansiktsigenkänning och var den för närvarande används. Och även om det finns vissa farhågor stöder majoriteten användning av ansiktsigenkänning inom brottsbekämpning, på skolor och till och med av återförsäljare. 
 

De flesta konsumenter säger att de endast har hört namnet (42 %) eller är något bekanta (37 %) med ansiktsigenkänning. Konsumenterna tycker till övervägande del att företag (87 %) och regeringen (86 %) borde vara skyldiga att informera/rapportera när eller var de använder ansiktsigenkänning, men det är bara hälften eller färre som tror att det för närvarande används i offentliga utrymmen som på flygplatser, i statliga byggnader eller på banker. 

Konsumenternas största  oroär att webbrottslingar får tillgång till eller manipulerar ansiktsigenkänningsdata för att stjäla identiteter (39 %), och 62 % håller med om att ansiktsigenkänning troligen kommer att missbrukas eller användas felaktigt det kommande året och 45 % tror att den kommer att göra mer skada än nytta.

När vi redogör för möjliga fördelar och nackdelar med att använda ansiktsigenkänning, skulle de flesta konsumenter trots sina farhågor stödja användningen när det gäller brottsbekämpning (69 %), skolor (63 %) och i mindre utsträckning återförsäljare (54 %), trots några av riskerna. 

1Svarande ombads välja upp till 2 farhågor. 

Följ bästa praxis för att hjälpa till att skydda dig

När konsumenterna fortsätter att söka sätt att skydda sig själva mer är det viktigt att praktisera enkla webbsäkerhetsåtgärder:

 

Använd starka lösenord:
Använd inte samma lösenord på flera olika webbplatser. Gör dem komplexa och välj ett slumpmässigt ord som innehåller en kombination av minst 10 bokstäver, siffror och symboler.

Håll programvaran uppdaterad:
Webbrottslingar använder ofta kända brister i programvaran för att få tillgång till enheterna. Att korrigera dessa brister och fel på datorn, telefonen, i mobilappar och andra enheter kan minska sannolikheten för att du blir en måltavla för internetbrottslighet. 

Använd ett internetsäkerhetspaket med fullständig service:
Investera i ett säkerhetspaket som erbjuder realtidsskydd mot befintlig och framväxande malware inklusive utpressningsprogram och virus och som hjälper till att skydda din privata och ekonomiska information när du går ut på internet.

Hantera inställningar på sociala medier:
Håll din personliga och privata information instängd. Webbrottslingar inom socialteknik kan ofta komma åt din personliga information med bara några datapunkter, så ju mindre du delar offentligt, desto bättre.

Stärk hemmanätverket:
Ett VPN hjälper till att kryptera all trafik som skickas och tas emot från enheterna. Om webbrottslingar lyckas få åtkomst till nätverket kan de inte fånga upp de data som skickas över nätverket.

Vidta åtgärder för att skydda dig mot identitetsstöld:
Viktiga sätt att hjälpa till att förhindra identitetsstöld inkluderar användning av legitima webbplatser när du handlar online, att använda ett säkert nätverk, hålla utkik efter enheter som är kopplade till kortläsare eller uttagsautomater och hålla ett öga på kreditkortsutdrag och kreditrapporter. Du bör också dra nytta av skyddsverktyg som ID-stöldvarningar och betalkort/kreditkort med EMV-chipp som ett extra lager av skydd.

Så här definierar vi internetbrottslighet

Definitionen av internetbrottslighet fortsätter att utvecklas när vägar öppnas som gör det möjligt för webbrottslingar att rikta in sig på konsumenter på nya sätt. Varje år kommer vi att utvärdera de aktuella trenderna för internetbrottslighet och uppdatera rapportens metod efter behov, för att säkerställa att NortonLifeLock Insight-rapporten gällande onlinesäkerhet ger en korrekt bild av effekterna av internetbrottsligheten idag. I NortonLifeLock Insight-rapporten gällande onlinesäkerhet från 2019 definieras internetbrottslighet som att personligen ha upplevt ett brott som begåtts med enheter över internet. Det omfattar brott där en dator används för att göra en person till offer, till exempel genom stöld eller bedrägeri, och brott som riktar sig mot andra datorer och anslutna enheter för att få åtkomst till data på enheten eller som påverkar enhetens funktion.
 

 • Upptäckt av skadlig programvara (t.ex. spionprogram, utpressningsprogram, virus, maskar, trojaner, reklamprogram etc.) på en dator, ett Wi-Fi-nätverk, en smartphone, en surfplatta, smarta hemenheter eller en annan ansluten enhet  
 • Att du har tillhandahållit personlig information, ekonomisk information eller pengar som svar på ett vilseledande e-postmeddelande, SMS-meddelande eller en vilseledande webbplats
 • Att du har fått veta att din personliga information exponerats vid en dataförlust  
 • Att du har upptäckt att din personliga information har blivit stulen online och använts utan din tillåtelse
 • Att du har blivit hotad med att känsliga personliga foton, videoklipp eller information om dig som stulits online ska släppas
 • Upptäckt av obehörig åtkomst till hemmanätverk eller personliga Wi-Fi-nätverk
 • Upptäckt av obehörig åtkomst på ett konto på sociala medier
 • Upptäckt av obehörig åtkomst till ett e-postkonto 
 • Upptäckt av obehörig åtkomst på ett köp- eller shoppingkonto
 • Upptäckt av obehörig åtkomst på ett konto för bankärenden på internet eller andra ekonomiska konton
 • Upptäckt av obehörig åtkomst på ett annat onlinekonto
 • Att du har blivit förföljd, mobbad eller trakasserats på internet

NortonLifeLock Insight-rapport gällande onlinesäkerhet 2018

Farhågor gällande sekretess gör att konsumenterna vill ha mer kontroll, men bekvämligheten vinner över riskerna
 

Se hur den ökade uppmärksamheten kring brott och integritet under 2018 kan ha påverkat konsumenternas beteende och förståelse kring sekretess, säkerhet och identitetsstöld i Norton™ LifeLock™ Insight-rapporten gällande onlinesäkerhet 2018, som omfattade fler än 16 000 konsumenter i 16 länder.

NortonLifeLock Insight-rapport gällande onlinesäkerhet 2017

Konsumenternas övermod öppnar den virtuella dörren för webbrottslingar
 

Upptäck skillnaderna bakom konsumenternas upplevda kunskap om internetbrottslighet och deras inte så kunniga beteenden online i Norton Insight-rapporten gällande onlinesäkerhet från 2017, som omfattade fler än 21 000 konsumenter globalt i 20 länder.

NortonLifeLock Insight-rapport gällande onlinesäkerhet 2016

Vi undersökte 20 907 vuxna enhetsanvändare i 21 länder för att lära oss om deras beteenden, attityder och säkerhetsvanor online. Se hur de navigerade bland farorna med och de ekonomiska kostnaderna för internetbrottslighet.

NortonLifeLock Insight-rapport gällande onlinesäkerhet 2015

Rapporten undersöker konsumenters beteenden, attityder och säkerhetsvanor online i förhållande till farorna med och de ekonomiska kostnaderna för internetbrottslighet. Rapporten undersökte 17 125 vuxna användare av mobilenheter i 17 länder för att få en djup global inblick i internetbrottslighet och den känslomässiga påverkan denna har på konsumenter.