NortonLive Services

Norton Virus Protection Promise

Virus Protection Promise omfattar en tjänst för virusborttagning som tillhandahålls av en Norton-expert. I enlighet med villkoren, om vi mot förmodan inte kan ta bort alla virus från din enhet, är du berättigad till en återbetalning av Norton-prenumerationen eller Norton-paketet (om tillämpligt). Följande villkor måste uppfyllas för att Du ska vara berättigad till en återbetalning:
  1. Du måste köpa, förnya eller uppgradera din Norton-prenumeration direkt från Norton.com eller prenumerera på Nortons automatiska förnyelsetjänst (gäller alla förutom Norton Small Business-prenumeranter);
  2. Din fullständiga återbetalning baseras på det faktiska pris som du betalat för den aktuella Norton-prenumerationsperioden. Om Du har köpt ett Norton-paket (Norton-prenumerationer och/eller Norton-tjänster) baseras återbetalningen på det faktiska pris som Du betalat för perioden för det aktuella Norton-paketet. Om ditt paket innehåller en Norton-prenumeration av en prenumeration eller produkt som inte tillhör Norton, är återbetalningen begränsad till tillverkarens rekommenderade försäljningspris för den aktuella perioden av Norton-prenumerationen, så att totalsumman för paketet inte överskrids. Detta är en nettoåterbetalning. Eventuella erhållna rabatter och återbetalningar, kostnader för leverans och hantering samt tillämpliga skatter dras av, utom i vissa delstater och länder där kostnader för leverans och hantering samt skatter återbetalas.
  3. Om Du har köpt Norton-prenumerationen från en återförsäljare erfordras kvitto;
  4. Symantec ansvarar inte för, och återbetalningen täcker inte förlust eller skada som inträffar till följd av virus; och
  5. tillämpliga lagar eller bestämmelser i det land där tjänsten för virusborttagning utförs kan begränsa eller upphäva tillgängligheten eller omfattningen av Virus Protection Promise.