Kvinnlig kontorsarbetare som ler

Cloud Backup

Norton Cloud Backup för PC‡‡ hjälper till att förhindra förlust av foton och filer på grund av utpressningsprogram eller hårddiskfel genom att lagra dem i molnet.


Förlora inte det som är viktigt för dig. Säkerhetskopiera automatiskt dina filer till molnet.

Bild av molndata.

Vad är Cloud Backup?


Cloud Backup‡‡ är ett säkert sätt att lagra kopior av datorfiler så att du inte förlorar dem om datorn försvinner, skadas eller utsätts för utpressningsprogram.

Med Cloud Backup‡‡ lagrar du kopior av dina filer på ett säkert sätt hos en betrodd leverantör, som Norton, på dess fjärrservrar, benämnda ”molnet”.

Säkerhetskopiering till molnet innebär att om datorn blir stulen eller försvinner, hårddisken kraschar eller en nätbrottsling krypterar den med utpressningsprogram, så förlorar du inte filerna du behöver mest.

Extern hårddisk eller säkerhetskopiering på internet?

Hårddiskar håller bara en viss tid. Online Backup ger dig ett sätt att komma åt dina filer och data från vilken enhet som helst.

Mer information

Vad innebär lagringsutrymme i molnet?

Molnlagring eller säkerhetskopiering till molnet är ett sätt att lagra data hos en pålitlig leverantör som du kommer åt via en onlineanslutning.

Mer information

Hur hjälper säkerhetskopiering om man utsätts för utpressningsprogram?

Att säkerhetskopiera datorns viktigaste information ger dig sinnesro då du har en säkerhetskopia av filer att återställa, i fall du behöver det.

Mer information

Grubblande arbetare – tittar.

Du kan köpa en ny dator, men du kan inte ersätta gamla minnen.

Problem

Datorns hårddisk kraschar oväntat.

Du hade oersättliga foton sparade på datorn: Familjefoton med tre generationer, speciella minnen från familjesemestrar, gamla universitetsfoton från tiden innan mobilkameror.

Lösning

Du har sparat kopior av dina värdefulla fotominnen med Norton Cloud Backup. Logga in på Norton-kontot för att hämta dem.

Kvinna som arbetar från telefon.

Din bärbara dator är borta, ihop med dina affärsplaner och klientfiler.

Problem

Stöld, förlust eller irreparabla skador: Oavsett vad som har hänt med din bärbara dator är det viktiga vad som fanns på den. En ny bärbar dator kan vara dyr, men att förlora viktig information kan stå dig ännu dyrare. 

Lösning

Dina professionella dokument är för värdefulla för att riskera att du förlorar dem. Säkerhetskopiera dem i molnet för att minska risken för katastrofala förluster på din fysiska dator.

Har du övervägt alla risker?

Det finns många sätt du kan förlora din information på och bara ett fåtal av dem är oavsiktliga.

Hårddiskfel

Datorn är bara en maskin och ibland går de sönder.

Oavsiktlig borttagning

Det krävs bara ett enda feltryck på en knapp för att förlora en viktig fil, mapp eller mer.

Naturkatastrof

En översvämning, eldsvåda eller annan katastrof kan förstöra viktiga data och minnen.

Stöld

En tjuv i hemmet kan komma över en stor del av ditt liv om han bara kommer åt datorn.

Utpressningsprogram

En nätbrottsling kan hålla dina uppgifter mot lösen. Hur mycket skulle du vara villig att betala för att få tillbaka allt?

Malware

Nätbrottslingar kan hitta sätt att komma åt datorn (t.ex. en trojan som tar sig in via fjärråtkomst) och göra mycket skada.

Vad som står på spel

Vad kan det innebära om du förlorar informationen på datorn? Ofta tänker vi inte på hur mycket vi har på våra datorer, eller hur svårt det skulle vara att ersätta det som är viktigt för oss.

Videor

Bröllop, examen, barnens första steg

Professionella dokument

CV, kopior av slutförda projekt, publicerade dokument

Ekonomiska dokument

Skatteredovisning, investeringsportfölj, kontoutdrag

Personlig information

Hälsojournaler, dokument med personligt identifierbara uppgifter som födelsedatum, körkort eller annan personlig information

Skolarbete

Högskoledokument, grupprojekt, studiematerial

Organisation

Kontakter, kalender, att göra-listor

Foton 

Familj, vänner, semester, hobbyer, projekt

Bild på bärbar dator med Cloud Backup.

Skärmen är simulerad och kan komma att ändras

Norton Cloud Backup

Norton 360-prenumerationer inkluderar Cloud Backup‡‡ för att lagra och skydda viktiga filer och dokument mot hårddiskfel, stulna enheter och utpressningsprogram.

Riskera inte att förlora dina viktiga filer på grund av förlust eller stöld av datorn, hårddiskfel eller utpressningsprogram. Säkerhetskopiera automatiskt valfria foton, filer med ekonomisk information och andra viktiga dokument från din Windows-PC med funktionen Cloud Backup i Norton 360.‡‡

Redo att säkerhetskopiera datorn?

Vanliga frågor

Att säkerhetskopiera data är ditt sätt att hjälpa till att skydda vad som finns på datorn genom att göra en kopia av den någon annanstans. Du kan säkerhetskopiera data till en fysisk hårddisk separat från datorn eller enheten, eller så kan du säkerhetskopiera dem online med molnbaserad lagring. Du kan normalt sett köra en säkerhetskopiering manuellt efter behov eller schemalägga automatiska säkerhetskopieringar till den molnbaserade lagringsplatsen.‡‡

Molnlagring eller säkerhetskopiering till molnet är ett sätt att lagra data hos en pålitlig leverantör som du kommer åt via en onlineanslutning. Leverantörer av molnbaserad lagring förvarar informationen, som dina känsliga dokument, arbetsmaterial eller foton, på sina servrar som de hanterar och säkrar. Lagringsleverantören ansvarar för att hålla servrarna säkra och igång så att du kan få åtkomst till de säkerhetskopierade uppgifterna när du behöver dem.

Leverantörer av molnbaserad lagring har alla egna instruktioner om hur du skapar en manuell säkerhetskopia eller ställer in ett schema för automatisk säkerhetskopiering.‡‡ När du loggar in på webbplatsen som tillhör leverantören av den molnbaserade lagringen får du vanligtvis instruktioner om vilka filer du ska säkerhetskopiera, hur du schemalägger automatiska säkerhetskopieringar och hur ofta. Med Norton Cloud Backup‡‡ kan du välja vilken plats och vilka filer på datorn som ska säkerhetskopieras, logga in på kontot för molnbaserad lagring och säkerhetskopiera så ofta som behövs. Med Norton Cloud Backup kan du också automatisk schemalägga säkerhetskopiering efter eget behov. När du börjar skapa säkerhetskopieringsfiler lagras dessa säkerhetskopior i molnet på ett säkert sätt och är tillgängliga när du loggar in på ditt konto för molnbaserad lagring.

Du bör överväga några saker när du väljer vilken lösning för molnbaserat lagringsutrymme som är rätt för dina behov. Först och främst, är leverantören en pålitlig säkerhetspartner? Eftersom du lagrar värdefulla och personliga filer, bör du vara säker på att leverantören av lagringen hjälper till att hålla dina data säkra. För det andra, hur mycket lagringsutrymme behöver du? Fundera över vad du behöver säkerhetskopiera. Är det allt på datorn, eller viktigt arbete, dokument gällande ekonomi eller skola? För det tredje, behöver du en funktion för regelbunden schemalagd automatisk säkerhetskopiering?‡‡ Slutligen, hur lättanvända är lösningarna du överväger? Du kan titta på tredjepartsrecensioner, produktturer (bilder eller videoklipp) och instruktioner från leverantören för att se hur lätt det är att få åtkomst till den molnbaserade lagringen, särskilt om datorn skulle förloras.

Utpressningsprogram är när en nätbrottsling kan komma in i din dator och låsa alla data inuti. För att släppa dem ber de ofta om pengar, och ofta i kryptovaluta. Men ibland när du betalar den efterfrågade summan, behåller de ändå dina data och kräver mer pengar.

Att säkerhetskopiera datorns viktigaste information ger dig sinnesro då du har en säkerhetskopia av filer att återställa, i fall du behöver det. Om en nätbrottsling krypterar eller ”låser in” innehållet på datorn så att du inte längre kan komma åt det, förlorar du det om du inte har en säkerhetskopia. Med säkerhetskopiering kan du skydda filer så du inte förlorar dem om din dator utsätts för utpressningsprogram. Det här är ytterst viktigt för nödvändiga filer som du absolut inte vill förlora.

Det beror på dig och den information som du behöver säkerhetskopiera. Gå igenom dina viktiga filer och se hur mycket data de använder. Då kommer du att ha en uppfattning om vad du behöver när det gäller lagringsutrymme. Kom ihåg att dina behov kommer att öka, så det är bäst att ha mer än du behöver till att börja med.

För många är detta en fråga om smak. I åratal har vi förlitat oss på externa hårddiskar för att lagra de data som vi anser vara viktiga. Det enda problemet är att dessa enheter kan försvinna, bli stulna eller gå sönder precis som en vanlig dator. Hårddiskar håller bara en viss tid. Online Backup ger dig ett sätt att komma åt dina filer och data från vilken enhet som helst.

Detta beror på mängden data du behöver säkerhetskopiera och din anslutningshastighet till internet. Många människor konfigurerar sina säkerhetskopieringar att ske på natten medan de sover. Med Norton Cloud Backup‡‡ kan du också schemalägga automatisk säkerhetskopiering på tider som du väljer.

Om du upptäcker att du har en fil som du inte längre vill behålla tar du helt enkelt bort den från den molnbaserade lagringen och då försvinner den. Kom ihåg att när den har tagits bort från den molnbaserade lagringen riskerar du att förlora filen permanent. Med Norton Cloud Backup‡‡ kan du skapa olika uppsättningar av kopierade filer och spara olika versioner av samma fil. Du kan hantera dem alla i Norton-kontot och även ta bort kopior som du inte längre behöver.

‡‡ Kräver att enheten omfattas av ett internet-/dataabonnemang och är påslagen.

Varumärkena Norton och LifeLock ingår i NortonLifeLock Inc. LifeLock-skydd mot identitetsstöld är inte tillgängligt i alla länder.

Upphovsrätt © 2022 NortonLifeLock Inc. Med ensamrätt. NortonLifeLock, NortonLifeLock-logotypen, Checkmark-logotypen, Norton, LifeLock och LockMan-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör NortonLifeLock Inc. eller dess närstående företag i USA och andra länder. Firefox är ett varumärke som tillhör Mozilla Foundation. Android, Google Chrome, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google, LLC. Mac, iPhone, iPad, Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess närstående företag. Microsoft och Windows-logotypen är varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Androidroboten reproduceras eller modifieras från arbete som har skapats och delats av Google och används enligt villkoren i Creative Commons 3.0 Attribution License. Andra namn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.