SkipToMainContent

Norton Computer Tune Up

Få din gamla dator att kännas som ny igen.
499,00 kr

Använd inom 30 dagar*

Återställer prestandan på din gamla dator så att den nästan framstår som ny

Enkel åtkomst till Norton-certifierade tekniker

Service när du behöver den, dygnet runt

Kostar mindre än att lämna in den för reparation

Lättförståeliga sammanfattningar av servicerapporter

Fungerar på PC eller Mac®

Systemkrav

För att ta emot tjänsten krävs en höghastighetsinternetanslutning och följande systemkrav. Vissa enheter kanske inte kan ta emot tjänster även om anslutningen verkade kvalificerad eller enhetens miljö verkade lämplig. Kunden måste ha behörighet på administratörsnivå till PC- eller Mac-datorn.

Windows-operativsystem

Microsoft Windows XP SP3 eller högre, Windows Vista, Windows 7, 8, 10, 11 (alla versioner), utom Windows i S-läge och Windows som körs med ARM-processor

Mac-operativsystem

macOS X 10.5 eller senare

* Viktig information om prenumeration, pris och erbjudande:

* Norton Computer Tune Up är en engångstjänst som omfattas av Nortons villkor. Om du har köpt tjänsten via Norton.com kan inlösen av tjänsten eller begäran om återbetalning endast göras inom 30 dagar från inköpsdatumet.

Varumärkena Norton och LifeLock ingår i NortonLifeLock Inc. LifeLock-skydd mot identitetsstöld är inte tillgängligt i alla länder.

Upphovsrätt © 2022 NortonLifeLock Inc. Med ensamrätt. NortonLifeLock, NortonLifeLock-logotypen, Checkmark-logotypen, Norton, LifeLock och LockMan-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör NortonLifeLock Inc. eller dess närstående företag i USA och andra länder. Firefox är ett varumärke som tillhör Mozilla Foundation. Android, Google Chrome, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google, LLC. Mac, iPhone, iPad, Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess närstående företag. Microsoft och Windows-logotypen är varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Android-roboten reproduceras eller modifieras från arbete som har skapats och delats av Google och används enligt villkoren i Creative Commons 3.0 Attribution License. Andra namn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.