Nortons licensavtal/tjänsteavtal för slutanvändare

Norton Virus Protection Promise

Virus Protection Promise omfattar en tjänst för virusborttagning som tillhandahålls av en Norton-expert. I enlighet med villkoren, om vi mot förmodan inte kan ta bort alla virus från din enhet, är du berättigad till en återbetalning av Norton-prenumerationen eller Norton-paketet (om tillämpligt). Följande villkor måste uppfyllas för att Du ska vara berättigad till en återbetalning:

a. Du måste köpa, förnya eller uppgradera din Norton-prenumeration direkt från Norton.com eller prenumerera på Nortons automatiska förnyelsetjänst (gäller alla förutom Norton Small Business-prenumeranter);

b. Din fullständiga återbetalning baseras på det faktiska pris som du betalat för den aktuella Norton-prenumerationsperioden. Om Du har köpt ett Norton-paket (Norton-prenumerationer och/eller Norton-tjänster) baseras återbetalningen på det faktiska pris som Du betalat för perioden för det aktuella Norton-paketet. Om ditt paket innehåller en Norton-prenumeration av en prenumeration eller produkt som inte tillhör Norton, är återbetalningen begränsad till tillverkarens rekommenderade försäljningspris för den aktuella perioden av Norton-prenumerationen, så att totalsumman för paketet inte överskrids. Detta är en nettoåterbetalning. Eventuella erhållna rabatter och återbetalningar, kostnader för leverans och hantering samt tillämpliga skatter dras av, utom i vissa delstater och länder där kostnader för leverans och hantering samt skatter återbetalas.

c. Om Du har köpt Norton-prenumerationen från en återförsäljare erfordras kvitto;

d. Symantec ansvarar inte för, och återbetalningen täcker inte förlust eller skada som inträffar till följd av virus; och

e. tillämpliga lagar eller bestämmelser i det land där tjänsten för virusborttagning utförs kan begränsa eller upphäva tillgängligheten eller omfattningen av Virus Protection Promise.

 

Fullständiga villkor för Virus Protection Promise

Registrera dig för den automatiska förnyelsetjänsten

Lös in Norton Virus Protection Promise