SkipToMainContent

Nortons licensavtal/tjänsteavtal för slutanvändare

Norton Virus Protection Promise

Virus Protection Promise inkluderar en virusborttagningstjänst som tillhandahålls av en Norton-expert och kan ingå med följande kvalificerande prenumerationer: Norton 360-avtal (inklusive LifeLock), Norton Security (Standard, Deluxe, Premium), Norton Core Security Plus, Norton Small Business, Norton Internet Security, Norton AntiVirus, Norton 360 och Norton 360 Multi-Device. Om vi mot förmodan inte kan ta bort viruset från din PC-, Mac-, Android- och/eller iOS-enhet kan du ha rätt till återbetalning av prenumerationen. Följande villkor måste uppfyllas för att du ska vara berättigad till en återbetalning:

a. Såvida du inte är en Norton Small Business-prenumerant, måste du köpa, förnya eller uppgradera den kvalificerande prenumerationen direkt från Norton.com, eller aktivera automatisk förnyelse med NortonLifeLock för den kvalificerande prenumerationen;

b. Återbetalningen baseras på det faktiska priset som betalats för den aktuella perioden för den kvalificerande prenumerationen. Om du köpt ett paket (en kvalificerande prenumeration tillsammans med ett annat kvalificerande erbjudande), begränsas återbetalningen till tillverkarens rekommenderade cirkapris för den kvalificerande prenumerationen för aktuell period, under förutsättning att det totala priset för paketet inte överskrids. Om inköpet består av en kvalificerande prenumeration med en produkt som inte tillhör Norton, begränsas återbetalningen till tillverkarens rekommenderade cirkapris endast för den kvalificerande prenumerationen för aktuell period, under förutsättning att det totala priset inte överskrids;

c. Inköpsbevis krävs om du har gjort köpet från en återförsäljare;

d. NortonLifeLock ansvarar inte för och återbetalningen gäller inte förlust eller skada som inträffar till följd av virus;

e. Tillämpliga lagar eller förordningar i landet där tjänsten för virusborttagning utförs kan begränsa eller upphäva tillgängligheten eller omfattningen av Virus Protection Promise.

För mer information, besök www.norton.com/guarantee för att se de regler och villkor som gäller för Norton Virus Protection Promise i din region.

Fullständiga villkor för Virus Protection Promise

Licensavtal för slutanvändare av Norton-produkter

Registrera dig för den automatiska förnyelsetjänsten

Lös in Norton Virus Protection Promise