SkipToMainContent

Virus Protection Promise

Virus Protection Promise innehåller en virusborttagningstjänst som tillhandahålls av en Norton-expert och medföljer en berättigande prenumeration med automatisk förnyelse. Berättigande prenumerationer omfattar:

 • de senaste prenumerationerna: Norton 360 och Norton 360 med LifeLock-prenumerationer, liksom Norton AntiVirus Plus;
 • några andra prenumerationer: Norton Security-prenumerationer, Norton Core Security Plus, Norton Small Business, Norton Internet Security, Norton AntiVirus (original),  Norton 360 (original) och Norton 360 Multi-Device (original). 


Om en Norton-expert inte kan ta bort viruset från enheten kan du ha rätt till återbetalning. 
Följande villkor gäller:

 • Du måste ha en berättigande prenumeration med automatisk förnyelse;
 • Återbetalningen baseras på det faktiska priset som betalats för den aktuella perioden av den berättigande prenumerationen. Om du har ett paket (en berättigande prenumeration från Norton LifeLock köpt tillsammans med ett annat erbjudande från NortonLifeLock eller tredje part), begränsas återbetalningen till tillverkarens rekommenderade återförsäljningspris för den berättigande prenumerationen för aktuell period, under förutsättning att det totala priset för paketet inte överskrids. Detta är en nettoåterbetalning. Eventuella erhållna rabatter och återbetalningar, kostnader för leverans och hantering samt tillämpliga skatter dras av, utom i vissa delstater och länder där kostnader för leverans och hantering samt skatter återbetalas;
 • Norton Core Security Plus: 
  • Om Virus Protection Promise ingick som en del av ett års kostnadsfri prenumeration på Norton Core Security Plus vid köp av Norton Core sker ingen återbetalning;
  • Om du har köpt en berättigande prenumeration och dess nuvarande period läggs till i den kostnadsfria prenumerationsperioden för Norton Core Security Plus som en del av ett uppgraderingserbjudande, kommer återbetalningen att baseras på det faktiska pris som har betalats för den sista perioden av den ursprungliga berättigande prenumerationen. 
 • Virus Protection Promise och återbetalningskraven omfattar endast PC-, Mac-, Android- och/eller iOS-enheter och omfattar inte IoT-enheter (sakernas internet), som till exempel tv-apparater, kameror, termostater, kylskåp och babymonitorer.
 • Inköpsbevis kanske krävs om den berättigande prenumerationen är köpt från en tredje part;
 • NortonLifeLock ansvarar inte för och återbetalningen gäller INTE för skador som inträffar till följd av virus;
 • Tillämpliga lagar eller förordningar i landet där tjänsten för virusborttagning utförs kan begränsa eller upphäva tillgängligheten eller omfattningen av Virus Protection Promise.

Licens- och tjänsteavtal
Börja prenumerera på en prenumeration med automatisk förnyelse
Lös in Norton Virus Protection Promise