Image laptop guarantee.

Virus
Protection Promise

Virus Protection Promise är en tjänst för virusborttagning som tillhandahålls av Norton-experter.

Om de inte kan ta bort viruset från enheten har du rätt till återbetalning även om ingen annan återbetalningsrätt gäller. Följande villkor gäller:

 
  • Du måste ha en prenumeration på säkerhet för digitala enheter med automatisk förnyelse med antivirus för att få virusborttagningstjänsten.
  • Om vi inte kan ta bort viruset baseras återbetalningen på det faktiska priset som betalats för den aktuella perioden av prenumerationen. Om du har en  prenumeration från NortonLifeLock köpt tillsammans med ett annat erbjudande från NortonLifeLock eller tredje part, begränsas återbetalningen till priset för prenumerationen för den aktuella perioden, under förutsättning att det betalda totalbeloppet inte överskrids. Eventuella erhållna rabatter och återbetalningar samt tillämplig moms dras av, utom i vissa delstater och länder där kostnader för moms återbetalas.
  • Förutom i Japan, om du köpte en tidsbegränsad prenumeration via vår återförsäjningskanal och förvärvade Virus Protection Promise genom att aktivera prenumerationsförnyelsen, förlorar du omedelbart förmånerna med Virus Protection Promise om du stoppar prenumerationen från att förnyas automatiskt under det första året.
  • Virus Protection Promise omfattar endast PC-, Mac-, Android- och/eller iOS-enheter och omfattar inte IoT-enheter (sakernas internet), som till exempel tv-apparater, kameror, termostater, kylskåp och babymonitorer.
  • Inköpsbevis kanske krävs om prenumerationen är köpt från en tredje part.
  • Vi ansvarar inte för och återbetalningen gäller INTE för skador som inträffar till följd av virus.
  • Tillämpliga lagar eller förordningar i landet där tjänsten för virusborttagning utförs kan begränsa eller upphäva tillgängligheten eller omfattningen av Virus Protection Promise.