Image laptop guarantee.

Virus
Protection Promise

Virus Protection Promise är en tjänst för virusborttagning som tillhandahålls av Norton-experter.

Om de inte kan ta bort viruset från enheten har du rätt till återbetalning även om ingen annan återbetalningsrätt gäller. Följande villkor gäller:

 
  • Du måste ha en prenumeration på säkerhet för digitala enheter med automatisk förnyelse med antivirus för att få virusborttagningstjänsten.
  • Om vi inte kan ta bort viruset baseras återbetalningen på det faktiska priset som betalats för den aktuella perioden av Norton-prenumerationen. Eventuella erhållna rabatter och återbetalningar samt tillämplig moms dras av, utom i vissa delstater och länder där kostnader för moms återbetalas.
  • Virus Protection Promise omfattar endast Windows-datorer, Mac-, Android- och/eller iOS-enheter och gäller inte IoT-enheter (sakernas internet).
  • Inköpsbevis kanske krävs om prenumerationen är köpt från en tredje part.
  • Vi ansvarar inte för och återbetalningen gäller INTE för skador som inträffar till följd av virus.
  • Tillämpliga lagar eller förordningar i landet där tjänsten för virusborttagning utförs kan begränsa eller upphäva tillgängligheten eller omfattningen av Virus Protection Promise.