SkipToMainContent

Våra förnyelsepriser för fristående prenumerationer och tilläggsprenumerationer listas nedan. De kan komma att ändras, men i så fall blir du informerad i förväg per e-post.

Observera att om du har lagt till ytterligare tjänster till huvudprenumerationen är förnyelsepriset det sammanslagna priset för förnyelse av huvudprenumerationen och förnyelse av tilläggsprenumerationen. Om du till exempel har en årsprenumeration på Norton Security Deluxe för 5 enheter (99,99 USD/per) och du sedan lägger till Norton Secure VPN för 1 enhet (49,99 USD/år) blir förnyelsepriset 99,99 USD+49,99 USD=149,98 USD/år.

Kontakta oss om du inte hittar prenumerationen nedan. Om du vill säga upp prenumerationen loggar du in på ditt konto eller kontaktar oss. Mer information finns i återbetalningspolicyn.

Skriv ut den här sidan eller spara en kopia för framtida bruk.

Prislista över prenumerationsförnyelser: Gäller från September 2020

1 Årsprenumeration – förbetalda årsprenumerationer som förnyas varje år enligt angivet pris tills du säger upp prenumerationen. Priset på ditt första köp kan ha ingått i ett speciellt kampanjerbjudande.
2 Månatlig prenumeration – prenumerationer som förnyas från månad till månad enligt angivet pris tills du säger upp prenumerationen. Priset på ditt första köp kan ha ingått i ett speciellt kampanjerbjudande.
3 Tilläggsprenumeration – en prenumeration som du har lagt till och länkat till den befintliga huvudprenumerationen.